W dniu 31.07.2020 Spółka INSPICON Sp z o.o. otrzymała nowy Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością, Środowiskiem i BHP;

PN-EN ISO 9001-2015

PN-EN ISO 14001-2015

PN-ISO 45001:2018-06