Polityka Firmy

Nadrzędnym naszym celem jest zapewnienie realizacji wysokiej jakości usług wykonawstwa montażu i remontów urządzeń przemysłowych w oparciu o sprawne zarządzanie i traktowanie klientów zgodnie z ich oczekiwaniami, a tym samym dostarczanie naszym Klientom maksymalnej satysfakcji z współpracy z Nami.

Osiągnięcie powyższego celu zobowiązujemy się realizować przez:

  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
  • analizowanie potrzeb klientów i nadążanie za ich rosnącymi wymaganiami,
  • zatrudnianie kompetentnego personelu, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
  • zapewnienie właściwych zasobów oraz infrastruktury dla osiągnięcia zgodności z oczekiwaniami klientów oraz wymaganiami prawa i innymi.

Jesteśmy świadomie odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości.
Jednoznacznie określenie kompetencji i odpowiedzialności oraz ustalenie powiązań organizacyjnych przyczyni się do poprawy organizacji pracy. Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.

W chwili obecnej naszym głównym celem jest utrzymanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Jakością.

Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, a również zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Prezes zarządu
Szymon Sztachelski