W lutym 2018 roku firma INSPICON otrzymała certyfikat wydany przez Urząd Dozory Technicznego uprawniający do wykonywania remontów i modernizacji instalacji ciśnieniowych.